Är din fastighet i behov av en stamspolning?

Det finns en tendens bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att skjuta upp problem till dess att man verkligen måste korrigera dem. Det vill säga, man sköter inte kontrollen av den fastighet man äger på ett korrekt sätt och då något väl händer – ja, då sker detta akut och kostnaden blir betydligt högre än om man redan från början skött sin kontroll och korrigerat eventuella problem. Som fastighetsägare så måste man lära sig att tyda varningssignaler och detta för att man genom detta kan spara väldigt mycket pengar.

Om vi ska konkretisera detta genom ett exempel så kan vi säga att du äger en fastighet i Stockholm och där det i denna finns sju stycken lägenheter. Ett typiskt område som du – liksom många andra fastighetsägare – glömmer bort och inte fäster något fokus på gäller de rör och ledningar som löper längs insidan av din fastighet i Stockholm. Detta trots att du fått alla varningssignaler som du egentligen behöver ha. De personer som bor i din fastighet har nämligen klagat på följande saker:

  • Bubblor i avloppet.
  • Att det luktar väldigt illa från avloppen i perioder
  • Att det sker stopp i avloppen
  • Vattnet rinner väldigt långsamt

Ditt svar på dessa klagomål har varit ett axelryckande följt av ett mummel om att allt kommer att lösa sig. Sanningen här är att det inte kommer att göra det. Som en följd av detta så går nämligen ett vattenrör sönder i din fastighet och det för med sig att en av lägenheterna drabbas av en omfattande vattenskada. En ytterst kostsam sådan.

Vad borde du ha gjort här och hur skulle du ha tolkat varningssignalerna från de boende? Jo, du skulle ha genomfört en stamspolning. En stamspolning sker av en professionell firma som genom högt tryck och med hett vatten spolar rör och ledningar fria från smuts, fett och annat – hår, ibland döda djur, matrester – som fastnat. Det här ger rören en betydligt längre livslängd och en stamspolning är ett väldigt bra sätt att hålla kostnaderna nere.

Du som fastighetsägare i Stockholm skulle ha sparat mycket pengar på att – regelbundet, om kanske vart fjärde år – låtit denna firma genomföra en stamspolning. Den vattenskada som drabbade din fastighet kunde i allra högsta grad ha undvikits.

Läs mer om stamspolning i Stockholm på https://www.stamspolningstockholm.se/ 

9 Dec 2022