Att underhålla takfönster

Takfönster som sitter högt upp i en vindsvåning kan ibland vara lättare att rengöra från utsidan. Förutsättningen är dock att ditt tak är fullt utrustat med stegar och räcken, så att du garanterat kan jobba säkert. Du är som husägare skyldig att se till att ditt tak är en säker arbetsplats. För att montera säkerhetsutrustning på ditt tak ska du vända dig till en professionell takläggare i Stockholm, det är inte tillåtet att själv installera säkerhetsutrustning på sitt tak.

Boverkets byggregler

Det är Boverkets byggregler som reglerar vilken skyddsutrustning som ska finnas på ett tak. Som ett minimum kan nämnas takstegar och fallskydd, samt möjlighet att kunna haka fast säkerhetslinor. När man arbetar med fönster utifrån finns en förhöjd risk i och med att ett fönster plötsligt kan slås upp inifrån, särskilt om fönstret är högt beläget och det finns risk att man inte ser den som befinner sig utanför.

Professionell fönsterputsning

Har man många takfönster kan det vara en idé att överlåta fönsterputsningen åt en professionell fönsterfirma. De vet hur man på bästa sätt tar sig an takfönster och är vana vid att jobba med säkerhetsutrustning på tak. Är man ovan vid att jobba på hög höjd med fönsterputsning finns risk att man plötsligt drabbas av svindel, eller tappar omdömet när man börjar bli trött. Risken att drabbas av en olycka är då mycket stor. Anlita en fönsterputsarfirma för takfönstren om du tror att det kan bli svårt för dig att utföra jobbet själv, men se först alltid till att en takläggare installerat erforderlig säkerhetsutrustning på taket.

Bygga takkupa eller installera takfönster

Har du inga takfönster, men skulle vilja sätta in ett fönster eller en fönsterkupa på taket, ska du anlita en takläggare för jobbet. Kanske har du precis inrett vindsvåningen och vill släppa in dagsljus, eller så vill du  flytta ett fönster från söder- till norrläge för att ge ett jämnare och mindre påträngande dagsljus. Takläggare utför ofta arbeten med att sätta in och flytta takfönster. Att anlita professionella takläggare är alltid bättre än att anlita snickare i samband med arbeten på tak. Dels tar de säkerheten på allvar, har vanan att jobba på hög höjd, samt kunskapen om hur material och verktyg förflyttas säkert från och tillbaka till marken. Att sätta in takfönster ingår i en takläggares grundutbildning så det ska inte ses som en specialkompetens som är svår att hitta. Läs mer om takläggning på http://www.stockholmtakläggare.se/.

Billigare med ROT

En annan stor fördel med att anlita proffs är ROT-avdraget, som ger dig 30% avdrag på priset. Detta sköter takläggaren om och avdraget görs på slutfakturan. Du får ett meddelande från Skatteverket när reduktionen godkänts. Smidigt och prisvärt blir det att anlita takläggare med ROT.

24 Apr 2018