Passa på att tvätta skyltar på fasaden

Det finns ganska strama regler att förhålla sig till då det kommer till annonsering och skyltar som sätts upp i syfte att visa upp sin verksamhet för förbipasserande. Först och främst så kräver dessa skyltar ofta ett bygglov och oavsett så bör man alltid kontakta myndigheter innan för vägledning i frågan. Stadsbyggnadskontoret brukar kunna hänvisa till berörda personer om vad som gäller för skyltning och skyltar i Stockholm.

Vi tänkte dock peka på en sak som man brukar fästa stor vikt vid då man överväger att dela ut - eller neka - ett bygglov: det rent estetiska.

Skyltar underordnas arkitekturen

Stockholm är en vacker stad och till mångt och mycket så handlar det om att fasaderna hålls rena. Byggnader och fastigheter i Stockholm sträcker sig över århundraden och detta gör att skyltar som placeras på dessa måste anpassas.

En skylt får aldrig, så att säga, stjäla uppmärksamhet från en byggnads unika arkitektoniska särdrag. Finns det pilastrar, listverk och andra unika byggnadsdetaljer så ska skyltar underordnas dessa. Här ska hänsyn tas i syfte att framhäva den unika ställning Stockholm har sett till arkitekturen. Skyltar får sättas upp; med de frå aldrig ta mer plats än nödvändigt och får aldrig placeras ut på måfå.

Konstnärliga skyltar premieras. Därför bör man också se till att tänka igenom designen och formen innan man skickar in en ansökan om bygglov. ta hjälp, det är vårt råd. Det finns skickliga skyltmakare i staden som har god vana av både designfrågor samt olika material.

Markiser och skyltar ska hållas rena

I övrigt då? Ja, vi har hela tiden tryckt på skönhet och det estetiska. Det gäller även skötseln. Att hålla sin “del” av fasaden i ett gott skick är en nödvändighet. Du bör alltså hålla ordning på sen skyt du satt upp och se till att tvätta den med samma regelbundenhet som du tvättar dina fönster.

En annan sak som ofta kräver ett bygglov - och som måste skötas - är markiser. Får du tillstånd att sätta upp fasader så måste du se till att hålla dessa rena och fräscha. Det gynnar alla - boende, turister, gäster och alla som rör sig i området.

17 Apr 2018