Vanliga renoveringar för BRF:er

Som boende i en bostadsrättsföreninge (BRF) kan man ibland stöta på planer kring renoveringar som gör att månadskostnaden för varje medlem kan öka. Men, i många fall så handlar det om nödvändiga renoveringar och det handlar om att man - på sikt - kommer att tjäna både pengar och få en bättre miljö att vistas i.

Några exempel på sådana investeringar handlar om att genomföra ett stambyte - där man byter ut rör- och ledningar på insidan av huskroppen - eller om en omfattande takrenovering. Vissa BRf:er kan även se att exempelvis dräneringar måste göras eller där man kanske upptäcker att ventilationen inte längre fungerar på ett tillfredsställande sätt. Många passar även på att byta energikälla i syfte att få lägre omkostnader på sikt.

Ett fönsterbyte kan vara nödvändigt

Den renovering och investering vi ska titta närmare på här handlar dock om ett fönsterbyte och det är - för många - inte ett enkelt beslut att fatta.

“ Att genomföra ett fönsterbyte i en BRF kostar mycket pengar. Det är ett beslut som måste vara genomtänkt och där man verkligen sett över alla alternativ som finns: vilket företag ska göra jobbet, vilka typ av fönster ska användas och vad får vi för pengarna i fråga ?”

Man måste vara medveten om att det kostar ganska mycket pengar att genomföra ett fönsterbyte och därför blir det extremt viktigt att man som BRF tar sig tid att kolla över vilka alternativ som finns. Vi tänkte exemplifiera några av de frågor som måste ställas innan ett beslut fattas.

• Går det att renovera fönstren? Att genomföra en fönsterrenovering kan i många fall vara ett bättre alternativ då det är billigare. Men, det kan även handla om att lägga ett plåster på ett öppet sår. man skjuter bara upp problematiken och tvingas - efter några år - renovera igen. I många fall är ett fönsterbyte - sett till livslängden hos nya fönster - ett bättre alternativ där man tar tjuren vid hornen direkt. 


“ Nya fönster påverkar inomhusmiljön positivt. En dragig lägenhet får en skönare miljö och ett varmare klimat. Dessutom så påverkas energiförbrukningen. Äldre, otäta fönster släpper ut den varma luften och låter kall komma in “

• Hur mycket skiljer i pris? Det fel som många BRF:er gör är att man på ett tidigt stadie bestämmer sig för ett enda spår. Det skiljer väldigt mycket i pris mellan olika företag som erbjuder ett fönsterbyte och man kan tjäna mycket på att ta in flera offerter. Kvaliteten får dock - naturligtvis - inte sidsteppas. För att få ett högkvalitativt jobb utfört så blir referenser viktiga. Det innebär att man får forska lite kring hur andra BRF:er agerat vid ett fönsterbyte och ta reda på vilka/vilket företag de anlitat. 


• Materialet: Bara för att det finns befintliga träfönster så kanske det inte är den enda lösningen? Byter man till exempelvis PVC-fönster eller fönster av aluminium så kommer man billigare undan. Och: det behöver heller inte vara någon estetisk nedgradering. Dagens fönster - i PVC och Aluminium - är väldigt vackra och smälter bra in även mot träfasader. 


Kommer ni att tjäna på ett fönsterbyte?

Den stora frågan handlar dock om huruvida ett fönsterbyte verkligen är en investering. Det kommer att leda till ett bättre inomhusklimat och ni kommer att få lägre energiförbrukning. Nya fönster blockerar även ljud på ett bättre sätt. Ligger era fastigheter i högtrafikerade områden så kommer att fönsterbyte att skapa ett lugnare boende för samtliga medlemmar. Dessutom så höjer ni värdet på fastigheterna. Men, det finns även några om- och men att väga in i beslutet.

“ En äldre hus med självdrag kan tvingas se över hela ventilationssystemet vid ett fönsterbyte. Detta kan göra att exempelvis en fönsterrenovering - där man sätter in spaltventiler - är en bättre lösning. Besiktiga innan “

Ibland så kan ett fönsterbyte medför andra, högre omkostnader. Många fastigheter av äldre modell har så kallat självdrag och i sådana så kan nya, täta fönster påverka inomhusmiljön negativt. I vissa fall till en sådan grad att man måste investera i ett nytt ventilationssystem. Det avgörande steget i detta är att först göra en omfattande besiktning innan man fattar ett beslut. Annars kan ett fönsterbyte kosta mer än vad det smakar.

19 Dec 2017